Przejdź do treści

Wymyśl hasło

Konkursy na hasło, slogan reklamujący określony produkt, przedsięwzięcie, firmę. Jeśli Twoje hasło spodoba się organizatorowi konkursu - wygrywasz. Liczy się kreatywność.