Przejdź do treści

Konkurs Artystyczny PKPZin

Ogłaszamy konkurs artystyczny. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. Aby wziąć w nim udział, autor powinien samodzielnie przesłać zestaw 5 prac fotograficznych, malarskich lub graficznych w formacie jpg. Tematyka prac jest dowolna. Konkurs trwa od 26.02.2018 do 25.03.2018 roku. Prace należy przesyłać na adres pkpzin@pkpzin.pl z dopiskiem "Konkurs Artystyczny". Godła i inne dane nie są wymagane. Wybrane prace zostaną opublikowane na łamach PKPZin, a zwycięskie zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, których logo można znaleźć na naszej stronie. Przewidujemy nagrodzenie trzech osób. Każdy może przesłać dowolną ilość zestawów, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu. O wynikach poinformujemy laureatów drogą mailową, na adres, z którego zostanie przesłany zestaw - do 31.03.2018 roku. Zestawy wysłane w innych formatach, nie przez samych autorów lub ze zbyt dużą/małą liczbą prac, nie będą brane pod uwagę. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Sponsorzy:
Insignis
Alicja Szczypta
Bardziej kochani
Barnim
BS Katowice
Cricoteka
Restauracja Jonetsu
Instytut Globalizacji
JCC Kraków
Księgarnia Tuliszków
Księgarnia Zdanowicz
Kwiaty i miut
Muzeum Niepodległości
Plac Francuski
Wydawnictwo Naukowe UAM

Data: 
2018-02-26 - 2018-03-25
Typ konkursu: 
Fotograficzny
Typ konkursu: 
Graficzny
Typ nagrody: 
Dom i ogród
Typ nagrody: 
Gadżety
Typ nagrody: 
Gotówka
Typ nagrody: 
Książki
Typ nagrody: 
Wycieczki
Ilość nagród: 
3